Små stunder i en studentkör

Okategoriserade

Vårmöte

25 feb , 2015, 14.29 lindaklang

 

Igår hade Flora vårmöte. Under mötet hann vi bl.a. med en lång (över 2 timmar) och ingående diskussion om eventuella stadgeändringar, t.ex. var många av den åsikten att vissa formuleringar kanske var lite daterade och kunde göras mer lättförståeliga. En av de livligaste diskussionerna handlade om bl.a. om var man i framtiden ska publicera kommande möteskallelser.
Under mötet hann vi även med val av två Pro Bono-ansvariga för 2015 (Jasmine Nedergård och Johanna Aintila) samt val av ny stämfiskal för sopran 2 (Sofia Eklund).

Vårmöte

//Linda Klang

Läs också

Kommenteringen är stängd.