Små stunder i en studentkör

Okategoriserade

Ordförandes sommarhälsning

30 maj , 2016, 13.29 lindaklang

 

Nu är vårterminen över och sommaren är här. Vi har lyssnat på våra sångarbröder när de sjöng in våren på Vårdberget och vi har också själva fått avsluta terminen med en mycket lyckad välgörenhetskonsert och avslutningsvis med att sjunga på Åbo Akademis doktorspromotion. Nu är det dags för Flororna att ta sommarlov, få tänka på annat, kanske jobba, resa eller vila i sommarvärmen. Som trogna bloggläsare redan vet har vi haft en full termin med mycket sång, musik, skratt och möjligtvis även några tårar.

Bakom konserter och annat program som kören håller på med finns det en styrelse som ser till att programmen blir av. Utan styrelse skulle körens verksamhet inte se ut som den gör och därför vill jag med det här blogginlägget lyfta upp Florakörens styrelse. Att sitta i Floras styrelse är mycket givande, man lär sig mycket om sig själv men också om hur samarbete med andra fungerar på bästa sätt. Alla i styrelsen har sina egna uppgifter och ansvarsområden men vi har alla samma slutmål och det är samarbetet mellan styrelsemedlemmarna som bidrar till ett fungerande styrelsearbete.

styssebyte

Floras styrelse på styrelsebyte med BD i januari. Foto: Melissa Haga

 

Det är dock inte alltid lätt att hinna med alla administrativa uppgifter som finns att göra inför en lyckad termin. De flesta styrelsemedlemmar har både studier och jobb och tillsammans bidrar det till risken att stress uppstår. Det är ibland svårt att få dygnets 24 timmar att räcka till för allt arbete och det sätter stor tyngd på samarbetet i styrelsen. Det händer ibland att styrelsearbetet blir en börda för någon styrelsemedlem. I sådana fall är det väldigt viktigt att minnas att vi alla i styrelsen, och också resten av körmedlemmarna, kan hjälpa och ingen ska behöva känna sig ensam med sin uppgift. Den här balansen fungerar jättebra just nu och det är mycket på grund av det duktiga jobb som alla i styrelsen gör och också det stöd som vi får från resten av kören.

Det gläder mig att se att det finns så många andra inom kören som har samma känslor och motivation för kören som jag har. Florakören har blivit en mycket viktig del av min vardag, och för mig är det väldigt värmande att se hur både nybörjare och personer som varit med i kören en längre tid tar på sig ansvarsuppgifter och ställer upp för att bidra till att Florakörens verksamhet kan fortsätta. Kören lever vidare, tar på sig nya utmaningar och håller fast vid gamla traditioner med sina medlemmar. Utan medlemmar har vi ingen kör. Därför vill jag rikta ett stort tack till alla som ställt upp för Florakören, både med större uppgifter och mindre. Alla som sjunger i Florakören har en viktig uppgift att fylla och utan er skulle kören se helt annorlunda ut.

Med de här tankarna önskar jag er ett skönt sommarlov, vad än ni har planerat. Hoppas er sommar blir just så som ni vill att den blir och så ses vi igen på hösten när vi har nya utmaningar som väntar.

Erica Karlsson

Florakörens ordförande 2016

unspecified1 (1)

Foto: Sonja Rosenqvist

Läs också

Kommenteringen är stängd.