Små stunder i en studentkör

Okategoriserade

Bara 38 dagar kvar till jubileum!

9 apr , 2014, 08.23 ohaapama

 

Jubileumsdeltagarna, vilka är de?

När anmälningstiden för jubileumsbanketten nådde sitt slut  31.3  var åtminstone jag, i egenskap av anmälningsansvarig, mycket nyfiken på vilka dessa 300 personer är som ämnar komma till Åbo för att delta i jubileumsfestligheterna. Nyfikenheten ledde i sin tur till en närmare granskning av årets bankettdeltagare. Vilka är de? Varifrån kommer de? Hur många studiepoäng har de avlagt? Vad äter de till frukost? I sann NSA-anda har jag gjort en djupdykning i de konfidentiella anmälningsuppgifterna.

fgh

Jubileumsyra! Bild Anna Edgren

Den allra största kategorin av deltagare består av Eterneller, d.v.s. tidigare sångare i Florakören. Hela 40 procent av den glada festskaran kan placeras inom denna kategori. Dagens aktiva Floror motsvarar som den näststörsta kategorin sammanlagt 22 procent av deltagarskaran.

Den tredje största kategorin och 20 procent av det totala deltagarantalet består av intet ont anande avecer. Kvällen bjuder förhoppningsvis dessa personer på en inblick i körsångens och körgemenskapens exotiska värld.

Jubileumsbankett

 

Från jubiléet 2009, bild Jenny Lindman

På fjärde plats placerar sig Florakörens kära broderkör, Brahe Djäknar. Totalt 12 procent av deltagarna består nämligen av aktiva sångarbröder. Trots att djäknarna endast står för 12 procent av det totala deltagarantalet hoppas jag att vi kommer att få ta del av många vackra manskörstoner från deras håll under kvällen.

Sist men absolut inte minst kommer förstås vännerna. Vad vore ett jubileum utan vänner? Totalt 6 procent av deltagarna representeras av olika vänkörer och -föreningar. Det kan visst konstateras att vännerna i år är få, men goda!

fghjh

 

 Dammiddagen 2009, bild Petra Louhimies

När det gäller deltagarnas hemorter kan nämnas att de flesta av deltagarna bor i sydvästra eller södra Finland. Även från Österbotten och övriga delar av Finland kommer ett flertal personer till Åbo för att delta i jubileet. Det är roligt att se att ganska många också vallfärdar hit från utlandet, både från de nordiska grannländerna och från övriga Europa. En deltagare kommer faktiskt hit ända från USA. Tänk vilken återförenande kraft ett jubileum av detta slag kan föra med sig!

Jenny Lindman

Jubileumsanmälningskoordinator

… och stolt Flora sedan år 2007

Läs också

Kommenteringen är stängd.